Profil spoločnosti

Našimi klientami sú predovšetkým malí a strední podnikatelia, ktorí sa rozhodli plne venovať predmetu podnikania ich spoločnosti a oblasť komplexného spracovania účtovníctva, mzdovej agendy ako aj vypracovania daňových priznaní sa rozhodli prenechať špecialistom s dlhoročnou praxou v danej oblasti.

Spoločnosť svojím klientom poskytuje služby v oblasti:

  • vedenia komplexného účtovníctva
  • auditu
  • účtovného a daňového poradenstva