Cenník služieb

Vedenie jednoduchého účtovníctva: od 35 EUR/ mesiac

Vedenie podvojného účtovníctva: od 75 EUR/ mesiac

Detailný cenník a popis služieb, ktoré horeuvedená cena zahŕňa, obdrží klient pri osobnom stretnutí.